fbpx

Voorwaarden Monster Parking

 • Het gebruik van de parkeerplaats is te allen tijde onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die zijn opgenomen in de aanvaarding van het contract en die zijn weergegeven op onze website www.monsterparking.es.
 • De voertuigen worden op risico en kosten van de Klant bij de Vennootschap in bewaring gegeven. In het geval van een vordering heeft de Vennootschap een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering om haar rechtsvorderingen te dekken.
 • De Klant is verplicht de sleutels bij het Bedrijf achter te laten.
 • Geen van de werknemers of agenten van het Bedrijf is persoonlijk of individueel aansprakelijk voor ongevallen, verlies of schade veroorzaakt aan personen, voertuigen, accessoires of inhoud. Alle voorwerpen die in het voertuig worden achtergelaten zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant.
 • Voertuigen die niet binnen drie maanden na afloop van het contract worden opgeëist, kunnen ter beschikking worden gesteld van de bevoegde autoriteiten om eventuele kosten te dekken.
 • De Klant aanvaardt en machtigt het personeel van de Vennootschap om zijn voertuigen binnen haar installaties te verplaatsen voor de uitvoering van de gecontracteerde diensten, het wassen van de voertuigen, de controle van de banden of het onderhoud van de accu, de gecontracteerde mechanische diensten, enz.
 • Het gebruik van beschermkappen valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant, die ze moet installeren en ervoor moet zorgen dat ze correct worden bevestigd.
 • De Klant moet The Company minstens 48 uur van tevoren en ALTIJD per e-mail op de hoogte brengen van de verplaatsingen van zijn voertuig naar monsterparking@faircarrent.com.
 • De toestemming om het voertuig door een derde van onze terreinen te laten verwijderen moet ALTIJD door de contracthouder worden gegeven door middel van een ondertekende toestemming in zijn eigen handschrift samen met een kopie van zijn nationale identiteitsbewijs (D.N.I. of N.I.E.) en in geen geval door een andere persoon.
 • Het deponeren van een voertuig op ons terrein geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van deze voorwaarden.
 • Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en The Company met betrekking tot de levering van de gecontracteerde diensten.
 • Wanneer u een reservering maakt in het systeem, worden uw gegevens als gebruiker geregistreerd in het kader van de Wet op de gegevensbescherming, waardoor u wordt opgenomen in ons klantenbestand voor het interne beheer van de parkeerplaats. Wij garanderen ook dat uw gegevens nooit zullen worden doorgegeven of verkocht aan een entiteit buiten Monster Parking.
 • Jaarcontracten hebben 12 tot maximaal 12 ophaal- en afleveringen van en naar de luchthaven inbegrepen. Het loskoppelen van de batterij, het aanbrengen van de hoes en het wassen van de auto zijn NIET inbegrepen in het jaarbedrag van 300€. Het contract wordt NIET automatisch verlengd. Elke contractverlenging moet worden goedgekeurd door Monster Parking. Voor auto’s ZONDER contract rekenen wij 2€ per dag extra.

Parkeerwet
Verplichtingen van de houder van de parkeerplaats

Volgens de wet tot regeling van parkeercontracten voor voertuigen (Wet 40/2022, van 14 november) is de eigenaar van de parkeerplaats aansprakelijk voor de schade die het voertuig of de gebruiker lijdt, behalve voor schade die door derden (andere klanten) aan hun auto of de inhoud daarvan wordt toegebracht in de volgende gevallen:

 • Persoonlijk letsel door slechte staat of slecht onderhoud van de voorzieningen. Schade aan het voertuig veroorzaakt door aardverschuivingen, overstromingen door gesprongen leidingen, enz. Schade veroorzaakt door diefstal van het voertuig wordt evenmin gedekt: breuk van de ruiten, verdwijning van het voertuig zelf enz. uitgesloten alle voertuigaccessoires die geen vast of onlosmakelijk deel van het voertuig uitmaken. Eventuele schade, met uitzondering van schade veroorzaakt door personen of claims van welke aard dan ook, wordt alleen in behandeling genomen als deze op onze parkeerplaats wordt gemeld.
 • Klachtenformulieren zijn op verzoek verkrijgbaar.

Verplichtingen van de gebruiker
 • De Klant moet voorwerpen en accessoires die niet vastzitten, zoals de radio, documentatie of mobiele telefoon, verwijderen. De Maatschappij is niet aansprakelijk voor verlies of breuk van de bekleding van de auto, noch is zij verplicht deze aan te brengen. Het is een verplichte voorwaarde om de bon of het bewijs voor te leggen voor het ophalen van het voertuig. Indien deze niet wordt voorgelegd, moet de eigendom van het voertuig worden bewezen en is de Maatschappij niet verantwoordelijk voor frauduleus gebruik van de documentatie en daaropvolgende diefstal van het voertuig. Van haar kant verstrekt de Maatschappij een bewijs van het contracteren van de parkeerdienst met de volgende gegevens: Dag en uur van binnenkomst, wanneer dit bepalend is voor de vaststelling van de prijs, identificatie van het voertuig en de bestuurder.
 • De gebruiker is jegens de exploitant en de andere gebruikers aansprakelijk voor de schade die zij lijden als gevolg van plichtsverzuim, onvoorzichtigheid bij het besturen van het voertuig op het terrein, of het openen van de deuren wanneer er andere voertuigen in de buurt zijn. De gebruiker van de parkeerplaats moet ten minste 1 uur en 30 minuten voor de inchecktijd op onze faciliteiten aanwezig zijn. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor het missen van uw vlucht.
 • De Klant kan ruimte delen met andere klanten bij hun transfer/ophaling van/naar de luchthaven. De gebruiker van de parkeerplaats is verantwoordelijk voor het vinden van het ontmoetingspunt en moet weten hoe hij daar moet terugkeren om de auto op te halen.
Rechten van de eigenaar van de parkeerplaats
 • In geval van niet-betaling van het parkeergeld heeft de eigenaar van de parkeerplaats een pandrecht op het voertuig ten opzichte van eenieder tot zekerheid voor de betaling van het parkeergeld. Onze tarieven zijn inclusief BTW.
 • Het Bedrijf heeft het recht zijn tarieven zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het Bedrijf en zijn werknemers hebben het recht hun voertuig te verplaatsen voor het juiste gebruik van de parkeerplaats of andere behoeften van het Bedrijf.
 • Voor jaarcontracten zal het Bedrijf nooit een bedrag terugbetalen voor de maanden die niet door de Klant worden verbruikt tijdens het contract. De eigenaar van de parking kan de procedure van artikel 71 van de tekst van de verkeerswet toepassen wanneer een voertuig langer dan 6 maanden onafgebroken op dezelfde plaats van de parking geparkeerd blijft op een wijze die een rationeel vermoeden van achterlating inhoudt of die het gebrek aan belangstelling van de eigenaar voor het gebruik ervan doet vermoeden.
 • Het Bedrijf is NOOIT verantwoordelijk voor problemen met het starten van uw auto, mechanische mankementen, defecte ramen of ruiten, lekke banden of gebrek aan onderhoud of het opladen van de accu. Zij verbindt zich ertoe zoveel mogelijk te helpen, maar neemt verder geen enkele verantwoordelijkheid op zich en kan er ook geen aanspraak op maken.
 • De Maatschappij is niet aansprakelijk voor het verlies van afneembare onderdelen van het voertuig: kunststoffen, uitlaatstukken, spiegelglas, enz….
 • Het bedrijf behoudt zich het recht voor een voertuig te weigeren, ondanks de reservering, als het in slechte staat wordt geacht of van een omvang die in de toekomst een mogelijk probleem zou kunnen veroorzaken. Grote auto’s of bestelwagens (langer dan 5 meter) betalen 20% meer. Deze eventuele extra kosten worden u bij ontvangst van het voertuig meegedeeld, zonder voorafgaande kennisgeving. Caravans zullen een verhoging van 65% van het parkeertarief betalen.
 • De Klant heeft een marge van 1 uur om in en uit te checken op de parkeerplaats, dit is voldoende tijd, als de vertraging deze tijd overschrijdt hebben wij het volledige recht om uw reservering te annuleren. De prijs wordt verhoogd met 10 euro voor elk extra uur op de parkeerplaats. Als dit tijdens de openingsuren is, wordt de prijs verhoogd met €4 extra per uur voor eventuele kosten.
 • Volledige parkeerwet:
  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2002-22187
  Wet 40/2002 van 14 november tot regeling van het parkeercontract voor voertuigen.